Zámecké sádky

Zámecké sádky

Na potoce, který protéká Třebešicemi, leží soustava rybníků. Začíná Horní a Dolní Sádkou, dále je Židák a následuje Horní a Dolní Roháček. Na jižním okraji obce je ještě rybník Bandasák. Ten leží ale na jiné vodoteči.

 

 

Archivní mapový podklad tvoří mapy z let 1836-1852. 

V katastrální mapě, která vznikla v polovině 19. století na popud císaře Františka II., však Sádky chybí. Vznikly tedy až v druhé polovině 19. století.

 

 

 

Leden 2009

V Třebešicích jsme prvně a sádky nemůžeme pomalu nalézt. Jsou zarostlé nálety, zanesené bahnem a protéká jimi potok. Pouze náznak pobořených hrází dává tušit, kde asi byly.

 

 

 

Rok 2011

K obnově sádek jsme se dostali v roce 2011. Máme hotovou střechu na zámku, hospodářských budovách a špýchaře a tak můžeme začít kácet a čistit. Mnoho úsilí nám také zabralo vyřízení stavebního povolení včetně zpracování projektů na revitalizaci rybníků a různých vyjádření a posudků. Rozbor bahna, rozbor půdy, kde bude bahno uloženo, zprávy o výskytu ohrožených živočichů a rostlin, manipulační řády... a dost!

 

 

 

Leden 2012

Začínáme bagrovat.

Při bagrování sádek jsme nenalezli kromě pneumatik a torz aut žádné jiné poklady. Jeden zajímavější nález jsme ale vlastně učinili. Franta Macháček nalezl v uloženém bahně ve štěpnici bednu s pásy nábojů do samopalu. Přivezl ji na kolečku na nádvoří. Po předchozí zkušenosti, kdy jsem vyhrabala před špýcharem granát, jsme raději povolali odborníky na likvidaci staré munice. O nálezu granátu se tenkrát psalo i v sekci krimi na Seznamu pod titulkem "Žena na Benešovsku nalezla útočný granát a považovala ho za olejničku". Neodbornou manipulací riskovala život. Takže buďte ostražití, nikdy nevíte, na co při pletí zahrady naratíte 🙂

 

 

 

Dnes jsou sádky napuštěné a na vodní hladině se odrážejí staré stromy na březích. Od pana Podrůžka jsem dostala kolečko sazenic leknínů, krásně se jim tam daří. Vysadili jsme do sádek ryby, protože co by to jinak bylo za sádky.

 

 

 

V zimě na nich bruslíme ...

 

 

 

 

Obnova vodních ploch je velmi důležitá pro zadržení vody v krajině a ochraně před potopami. I ty jsme v Třebešicích zažili. A na závěr tři stejné pohledy měnící se v čase.

 

2009

 

2012

 

2017

 

text: Eliška a Nikola     fotografie: Nikola a Igor

No Comments

Post a Comment