Barokní špýchar

Jedinečná sýpka se svou nezměněnou tváří

Barokní sýpka z roku 1773 si zachovala originální podobu, nebyla přestavována a je příkladem velmi kvalitní architektury doby baroka. Štíty si zachovaly původní barokní tvar, zachovány jsou zbytky prvotního architektonického řešení. Na dvorní i vnější straně jsou barokní portály z červeného pískovce. Přední dveře jsou původní, dřevěné, zadní dveře jsou rovněž původní, železné, plátované.V roce 2010 byla kompletně opravena střecha, včetně rekonstrukce krovu a položení nové střešní krytiny bobrovky. Na financování se podílelo i Ministerstvo kultury ČR. Barokní sýpka je velmi cennou součástí zámeckého areálu a je chráněna památkovou ochrannou jako kulturní památka. Byla vystavěna současně s barokní přestavbou zámku Emauzským klášterem.