Zámecký park

Obnovovaná zelená kulisa zámku Třebešice

 

Zámecký park se v Třebešicích prakticky nedochoval. Prostor za zámkem byl vždy využíván jako pastvina a ovocný sad. Ve dvacátém století byly sporadicky vysázeny okrasné dřeviny bez  jakéhokoliv kompozičního záměru. V letech 2011 - 2014 proběhla kompletní obnova částí zámeckého parku, tedy lesoparku, růžové zahrady, květnaté louky,sadu, rybníků a nádvoří. Byly vykáceny přestárlé a nemocné dřeviny, zbylé dřeviny prošly bezpečnostním řezem.

Projekt obnovy je rozdělen do sedmi částí: 1. sad, 2. louka, 3. lesopark, 4. růžová zahrada, 5. dvůr, 6. kemp, 7. vstupní část.

Od roku 2012 byla postupně prováděna výsadba dřevin. Bylo vysazeno na 50 ks alejových stromů, 4 jedle, 71 ovocných stromů, 1948 půdopokryvných keřů, 927 středně vzrůstných keřů, 359 vřesovištních rostlin  a nespočet růží.

 

 

Vydáme-li se cestou z nádvoří mezi budovami statku na východ projdeme krátkou lipovou alejí. Po levé straně za kapličkou sv. Jana roste mohutný dub lesní a o pár metrů dále torzo velmi staré, silně poškozené lípy malolisté. Přejdeme příjezdovou silnici k obci a pokračujeme po cestě v původním směru. Spatříme nádhernou skupinu mohutných stromů, pravděpodobně z druhé poloviny 18. století. Na jižním okraji ji tvoří lípy zasázené do kruhu. Podle pamětníků byl v prostoru mezi nimi dřevěný altán, k němuž vedla od zámku kočárová cesta, lemovaná květinovou výzdobou. Na jaře kvetoucí narcisy se dochovaly dodnes.