Barokní zámek

Návrat sídla do původní podoby

 

 

Budova třebešického zámku prošla celou řadou historických fází a stavebních etap. Založena byla již patrně v polovině 15. století v místech gotické tvrze. Svědčí o tom nález zasypaného gotického sklepa ze štípaného kamene. Budova je vzácným dokladem vývoje šlechtického sídla od renezanční tvrze, přes pohodlnější renezanční sídlo, barokní zámek až k současné klasicistní podobě. Klasicistní fáze se projevila pouze ve fasádě. S obnovou zámku jsme začali v roce 2009 opravou krovu a položením nové střešní krytiny. Rekonstruována byla i věžička nad hlavním vchodem. V následujících letech pokračovaly další záchranné práce jako sanace narušeného zdiva, obnova oken a dveří zámecké budovy, obnova podlah a omítek. V roce 2016  a 2017 byla obnovena fasáda v barokní podobě.

Děkujeme velmi za finanční podporu Ministerstva kultury z fondu Záchrany architektonického dědictví a za cenné rady  pracovníků Památkového ústavu a Ministerstva kultury.

 

V roce 2016 proběhla rekonstrukce větší části fasády zámku. Byla obnovena v barokní podobě. Foto 9.11.2016