Zámecká lípa republiky

Zámecká lípa republiky

U příležitosti výročí vzniku České republiky jsme se rozhodli zapojit do projektu "Lípy republiky 1918 - 2020" . Lípu jsme zakoupili ve Školním lesním podniku České zemědělské univerzity. Výsadba lípy velkolisté na nádvoří Třebešického zámku byla předem konzultována s ing. Alešem Rudlem z NPÚ, který je zároveň hlavním organizátorem výše zmíněného projektu. Vysazení Zámecké lípy republiky jsme spojili s malou rodinnou oslavou. Větší slavnost za účasti veřejnosti nebylo bohužel možné uskutečnit z důvodu vládních opatření spojených s pandemií koronaviru.

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) je statný strom dosahující výšky přes 25 m. Lipové dřevo je velmi světlé a měkké a hodí se proto zejména pro práce řezbářské nebo modelářské. Kvetoucí lípy jsou jako pastva pro včely - med z lipových květů je velice žádaný. Lipový květ patří také k nejznámějším domácím léčebným prostředkům. Čaj z lipového květu se užívá jako prostředek proti nachlazení. (zdroj Wikipedie)

Výsadbu stromu bylo nutné předem důkladně připravit.

Naše Ágnes se stala hlavním dozorem nad kvalitou prováděných prací. Nebo že by snad zahlédla myš?

To byla námaha!

Doufáme, že naše Zámecká lípa republiky bude ochraňovat zámek a celou naší vesnici toto i následující staletí.

N. a E.

No Comments

Post a Comment