Renesanční arkáda

Renesanční arkáda

Místnosti o kterých budeme tentokrát psát se nacházejí v nejstarším jádru třebešického zámku, v původně renezanční tvrzi. Tvrz byla založena patrně v XV.století rodem rytíře Valkouna z Třebešic, který roku 1448 pomáhal dobývat Jiřímu z Poděbrad Prahu. Po velkém požáru Zemských desek v roce 1541 (ty byly vedeny výhradně pro zpupná  vlastnictví a zápisem majetku do nich se majetek stal dědičným) nechal roku 1544 zapsat do obnovených  Zemských desek rytíř Václava Záhora ze Záhoří mimo jiné tvrz Třebešice. Po něm přešlo vlastnické právo na jeho syna Adama Záhoru a dále na Jana Záhoru ze Záhoří a na Třebešicích. Roku 1599 kupuje tvrz Třebešice Václav Věžník z Věžníků a na Věžnících. Znak tohoto rodu, hlava psa Věžníka, je součástí znaku Třebešic. Tolik k historii v XV. a XVI. století...

 

V průběhu těchto věků, tedy koncem XV. a v XVI. století byla tedy vystavěna v Třebešicích renesanční tvrz přestavěná následně na renesanční zámek. Díky důkladnému stavebně historickému průzkumu vedenému v roce 2002 doc. Beránkem a v průběhu rekonstrukce v letech 2009-2022 doc. Ryklem byl popsán stavebně historický vývoj třebešického zámku. Architektonická dispozice byla výrazně odlišná od té současné. Předevších chybělo celé severní křídlo a tvrz měla na východním a západním průčelí renesanční štíty, spojené sedlovou střechou. Východní průčelí zdobila renesanční arkáda. Ta se nám zachovala v podobě místností na obrázcích. Na stropě jsou zachované původní renesanční tzv. hřebínkové klenby. Arkáda byla otevřena do východní fasády, tedy tam, co se nyní nacházejí okna. Arkády byli v renesanci velmi oblíbeným architektonickým prvkem, vycházejícím z antiky.

Záhy se však patrně ukázalo, že z důvodu rychlejšího vychládání budovy jsou arkády energeticky velmi náročné a bylo rozhodnuto o jejich zazdění a tím zateplení budovy tvrze. Vždy mě pobaví, jak si současné generace myslí, že objevují nové věci a že naši předci nevěděli... 🙂

V současnosti jsme do těchto prostor umístili terén s eletrickými vláčky jako překvapení pro malé ale i velké návštěvníky našeho zámku. Zároveň slouží také jako zimní azyl pro naše neofemy-bourky

Na fotce dole je místnost po odborném restaurování z roku 2021 a fotka podlahy z pálených půdovek. Ty nejsou původní ale uprostřed se nachází šestiboká pálená dlaždice z původní renesanční tvrze.

Již výše zmiňované renesanční hřebínkové klenby před a po odborném restaurování ak.mal. Davidem Frankem a ak.mal. Lenkou Helfertovou.

Tato místnost sloužila patrně jako vchod do renesanční tvrze a bezprostředně sousedila s renesanční arkádou. V roce 2021 prošla rovněž odborným restaurováním zdiva a omítek. Nyní je výstavním prostorem, který máte možnost vidět během prohlídkového okruhu naším zámkem.

Detail restaurované výmalby, zdobené vlnovkou. Restaurování omítek a výmaleb spočívá ve velmi náročném a na sebe navazujícím postupu. Jeho součástí je, velmi zjednodušeně řečeno, odkryv, doplnění chybějícího zdiva, zpevnění povrchových vrstev a zpevňovací injektáž disperzí a tmelení. Vše zakončuje odborná retuše a rekonstrukce historické malby.

Stav místnosti v roce 2002 a po obnově v roce 2021.

Příště Vám představíme místnost ratejnu, ve které se scházelo služebnictvo a pracovníci zámku. Bývala zde v průběhu věků kuchyně a topeniště. V 60.letech 20 století prostor sloužil jako kuchyňka pro mateřskou školku, která se v přízemí zámku nacházela. Všechny tyto prostory spolu s ostatními komnatami zámku si ale můžete prohlédnout nejlépe osobně, při komentované prohlídce. Ty pro Vást připravíme opět na jaře 2023. Informace naleznete na našich webových stránkách, face booku a instagramu. Tak už se na Vám moc těšíme...

Eliška a Nikola

No Comments

Post a Comment