Literární večer 21.8. 2021

Literární večer 21.8. 2021

Očitý svědek 
Budeme se společně toulat historií Benešova díky očitému svědkovi. Našim průvodcem bude Ladislav Trmal, student
benešovského gymnázia, později benešovský berní úředník a první volený kronikář Benešova. Tento zajímavý člověk ve svých
zápiscích velmi poutavě popsal dobu těsně před 1. světovou válkou i léta válečná. Návštěvníci pořadu si nejprve z úst Pavla
Hozy vyslechnou zajímavý životní příběh Ladislava Trmala. V další části nás pak František  Kreuzman a Pavel Hoza, za
violloncelového doprovodu Jitky Pallové, provedou Trmalovými poutavými i humornými postřehy ze života a událostí
v Benešově a jeho okolí od roku 1909 do vzniku Československa v roce 1918.

Moc se na Vás těšíme!

No Comments

Post a Comment