zamek-trebesice-zamecky-park (2)

Pohled ze zámku do budoucího parku