zamek-trebesice-historie (6)

Pohled přes rybník Žiďák