zamek-trebesice-historie (4)

Pohled na hospodářské budovy od jihovýchodu - 70.léta 20. století