zamek-trebesice-historie (3)

Pohled na zámek od jihovýchodu, vlevo sila na obilí - 70.léta 20.století