zamek-trebesice-historie (2)

Na této fotografii ze 70.let 20.století zdobí východní průčelí zámku vzrostlé lípy