zamek-trebesice-barokni-zamek (6)

Jižní průčelí, podzim 2011