žalostný stav věžičky 2009

Zámecká věžička, březen 2009