zamek-trebesice-barokni-spychar (4)

Rekonstruovaný historický krov, 2011