zamek-trebesice-barokni-spychar (3)

Rekonstruovaný historický krov špýcharu, 2011